A férfiak jobban tájékozódnak a nőknél

174

Vannak ismert útvonalak, melyek akár csukott szemmel is végigjárhatók, és vannak ismeretlenek, ahol a mentális térkép segít az eligazodásban.

De mi is az a mentális térkép?
Ez egy agyban létező illusztráció a környezetről, ami tulajdonképpen egyéni tapasztalásokra épül. A normál földrajzi térképekkel ellentétben a mentális térkép perszonális következtetések és elgondolások alapján deformál, valamint a miliő használatával állandóan módosul.
A Santa Barbara Egyetem szakemberei szerint egy új városba érve a nők többsége úgy talál vissza a kiindulási helyre, hogy egy számukra ismerős, sajátos épületet, esetleg különleges utcaképet memorizálnak, míg a férfiak általában mentális térképpel tájékozódnak.
A kutatók véleménye az,- bár ezzel nem állt szándékukban megszilárdítani azt az előítéletet, miszerint a férfiaknak jobb a navigációs képességük – hogy a mentális térkép használata végül is egy kifinomultabb térbeli tájékozódással jár együtt. Ez az oka annak, hogy a férfiak gyorsabban eltervezik az útvonalat (lehet az akár rövidített is), és idegen területen is könnyebben feltalálják magukat.
A szakértők a Santa Barbara Egyetem tanulóival végezték a tájékozódó készségének felmérésére irányuló kutatást egy VR labirintus segítségével. A vizsgálat során 68, később pedig 72 férfit és nőt teszteltek.
A VR labirintus egy 55×55 méteres útvesztő, virtuális betonfalakkal, és 12 tájékozódási helyszínnel. Ezen a 12 helyszínen a tájékozódást egyszerűsítő tárgyakat is elhelyeztek, úgymint széket, kacsát, kályhát, stb.
Mikor már mindenki betanulta az útvonalat, a szakértők azt a feladatot adták a jelentkezőknek, hogy jussanak el egyik kijelölt pontból a másikba. A tájékozódás hatékonyságának osztályozásához minden esetben kikalkulálták az utak megtételéhez szükséges időt és távot.

A 68 fős és a 72 fős kísérlet esetén is ugyanaz lett az eredmény: a férfiak mindkét esetben jóval gyorsabban tették meg a távot az útvonal rövidítéseiknek köszönhetően. A nők pedig inkább a megszokott, bevált útvonalon haladtak.
A régebbi kutatások sosem vontak párhuzamot a nemek és a navigációs képességek között, illetve azokban a korábbi tesztekben, amelyekben az eredmények során a férfiak bizonyultak jobbnak, sosem készült külön vizsgálat a nemek és az általuk használt stratégiák vonatkozásában.

A nők a biztosra mennek
Bár a szakértők megjegyezték, hogy sok nő ugyanolyan ügyesen tájékozódott, mint a legjobban navigáló férfiak, összességében elmondható, hogy a nők inkább a biztosra mentek, és a bevált, megszokott útvonalakat használták. És vajon mi lehet az oka annak, hogy azok a nők, akik, ugyanazt a stratégiát követték, mint férfitársaik, mégis lassabban jutottak el a célhoz?
Erre a legegyszerűbb magyarázat az, hogy a férfiak jóval több időt töltenek a virtuális világban: például videojátékozással (és mint tudjuk, a tesztek is virtuális térben, a VR útvesztőben történtek), ami tulajdonképpen nagyobb gyakorlottságot enged feltételezni.

A titok a gyakorlás
A vizsgálattal kapcsolatban a virtuális világon túl is vonhatók le következtetések, hiszen amíg a korábbi tudományos tesztek sok eltérő elméletet is felvázoltak a tájékozódásnál megfigyelhető nemi differenciák indoklására, az is feltételezhető, hogy ez csupán gyakorlás következménye. Persze a gyakorlás nem csak térképek fürkészését és a többórás videojátékozást jelenti, hiszen már korai életkorban megfigyelhető ez a nemek különböző szocializációiban is.
Vagyis a fiúk játékaihoz jobb tájékozódási képességek megléte szükséges, amelyek használata egy igazán lényeges tanulási metódus, és egyben gyakorlás is.
Az is ismeretes, hogy az idegek fejlődésének kezdetén a környezeti tényezők milyen szinten tudják befolyásolni az agy hálózati struktúráját, illetve működését. Az agy azon részei, melyek rendszeres használatban vannak, megacélosodnak, míg a háttérbe szoruló területek gyengülnek, vagy el is halnak. Vagyis ha a fiúk jobb tájékozódási képességgel is születnek, a növekedés folyamán egyre különbözőbb térbeli navigációs képességekkel bírnak majd, amik egyáltalán nem a tesztoszteron miatt keletkeznek.
Hiszen amíg gyermekkorban a lányok rajzolgatnak és festegetnek, addig a fiúk futnak, és bicikliznek, vagyis gyakorolnak.

Comments are closed.