Fél évszázad alatt 60 százalékkal csökkent a gerincesek populációja

208

A 2018-ban kiadott Planet Report szerint 1970 és 2014 közt mintegy 60 százalékkal csökkent a gerinces állatok száma. Szakértők úgy vélik, a mai környezetvédelmi tevékenységek nem sokat érnek, ezért a bolygónk védelmében egy mielőbbi, átfogó, globális konvenciót szorgalmaznak a világ politikai és gazdasági vezetői között.

Az ember nagyjából kétszázezer éve él a Földön, ami eltörpül bolygónk 4,5 milliárd éves fennállása mellett. Azonban az ember ezen idő alatt az összes élőlénynél jóval nagyobb mértékű pusztítást végzett. A sorozatos erdőirtások, a folyóvizek megcsapolása, és az óceánok vizeinek műanyaggal szennyezése óriási károkat okoznak a World Wide Fund for Nature (WWF) legújabb nyilatkozata szerint.

A jelenlegi természetvédelmi intézkedések nem kellően céltudatosak. A bolygón elhatalmasodó környezetrombolás ugyanis sokkal komolyabb annál, minthogy ez a fellépés elegendőnek számítson. Ezt bizonyítja a Living Planet Index közleményében található adat is, mely szerint 1970 óta 60 százalékkal visszaesett a gerincesek aránya a Földön. Vagyis nagyjából 50 év alatt a gerinces populáció több mint fele kihalt.

Bolygónk bizonyos szektoraiban ennél is aggasztóbbak az adatok, például a trópusokon, Közép- és Dél-Amerikában ez a szám 89 százalék! De nem sokkal jobb az édesvízi állatok populációjának helyzete sem, ugyanis a Freshwater Living Planet Index 83 százalékos csökkenést jelez esetükben.

A kutatás alapján néhány egyedtípus kipusztulási indexe nagyjából 100-1000-szerese a normál rátának: annak a mutatószámnak, mely az ember földi jelenléte előtti viszonyszám. Ez az óriási károsító folyamat a továbbiakban csak súlyosbodhat, ha a Föld népessége nem hajlandó változtatni a környezetével való kapcsolatán. A további természetpusztítás újabb és újabb állatfajok kihalását és az állatpopulációk drasztikus csökkenését eredményezheti.

A szakemberek kifinomult stratégiákkal, például big data módszerrel kezdték felmérni, hogy melyik nyersanyag alkalmazása milyen szinten redukálhatja a természeti sokféleséget.  Abban bíznak, hogy a környezetpusztítás felismerésével, és annak egyértelmű szemléltetésével megváltoztatható az ember viszonya a természethez, és az emberiségnek fontossá válik majd a szükséges lépések megtétele.

A beszámoló szerint az idő a legfontosabb faktor ebben a kérdésben, ezért a világ politikai és gazdasági vezetőinek mielőbb egy nagyszabású megállapodást kell kötniük a környezetvédelemről.

A WWF hozzátette azt is, hogy a miénk az első olyan nemzedék, mely tisztában van a természet fontosságával, és azzal is, hogy mit tesz vele az emberiség. Azonban a miénk az utolsó olyan nemzedék is, mely tehet még a bolygó pusztulásának megakadályozásáért, és a helyzet megfordításáért. Ugyanis mostantól kezdve 2020-ig egy komoly történelmi szituációval állhatunk szemben.

Comments are closed.